Cầu vượt bằng thép (Tại ngã 4-Thủ Đức-Tp.HCM)
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cầu lớn-Hầm (BRITEC)
Khách hàng - đối tác