Cầu Bắc Luân II - (Tp. Móng Cái - Quảng Ninh)
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cầu lớn-Hầm (BRITEC)
Khách hàng - đối tác