Sắp có siêu dự án "thành phố thông minh" vài chục tỷ USD tại Bắc Hà Nội?
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cầu lớn-Hầm (BRITEC)
Khách hàng - đối tác