Nút giao thông đầu cầu Vĩnh Tuy phía Nam
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cầu lớn-Hầm (BRITEC)
Khách hàng - đối tác