Khởi công cầu Cửa Đại, kết nối đường ven biển Quảng Ngãi
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cầu lớn-Hầm (BRITEC)
Khách hàng - đối tác