Giải bóng đá mini BRITEC năm 2017 (Kỷ niệm 44 năm, ngày thành lập Công ty: 12/5/1973-12/5/2107)
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cầu lớn-Hầm (BRITEC)
Khách hàng - đối tác